Vergi yargısında süreler

Değerli okurlar,

Bu haftaki yazıda sizlere vergi yargısında dava açma sürelerinden bahsedeceğim.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda dava açma süresi özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare mahkemelerinde 60 gün, vergi mahkemelerinde 30 gündür. Kanun burada genel dava açma süresini belirtmiş, özel bir kanunun varlığı halinde dava açma süreleri değişmektedir.

Davalara bakmakta yetkili mahkeme hangisidir?

Öncelikle vergi yargısında davalara bakmakla yetkili mahkeme Vergi Mahkemesi’dir.

Dava açma süreleri nedir?

Vergi Mahkemelerinde genel dava açma süresi 30 gündür, ancak özel kanunlarda bu süre değişkenlik gösterebilir.

Çok karşılaşılan dava türleri ve dava açma sürelerine hangi örnekler verilebilir?

1-Vergi/ceza ihbarnamesine karşı tebliğinden itibaren 30 gün içinde dava açılmaktadır.

2-Ödeme emrine karşı tebliğinden itibaren 15 gün içinde dava açılmaktadır.

3-İhtiyati hacze karşı haczin tatbikı veya gıyapta yapılan hacizlerde haczin tebliğinden itibaren 15 gün içinde dava açılmaktadır.

4-İhtiyati tahakkuka karşı ihtiyati tahakkuk sebeplerine ve miktarlarına 15 gün içinde dava açılmaktadır.

5-İstinaf ve temyiz yoluna gitmek için kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde dava açılmaktadır.

Süreler ne zaman başlar ?

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre, süreler; “tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar.” Örneğin, 18 Haziran 2020 tarihinde vergi ceza ihbarnamesi tarafınıza tebliğ edilmişse, dava açma süreniz 19 Haziran 2020 tarihinden itibaren işlemeye başlar.

Yine kanunun düzenlediği önemli bir husus da şudur: “Tatil günleri sürelere dahildir. Ancak, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar. “  Örneğin, dava açma sürenizin son günü Pazar gününe denk gelmişse, artık dava açma süresinin son günü Pazartesi olacaktır.

“Bu kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.” Örneğin, dava açma sürenizin son günü adli tatil dönemine denk gelirse, adli tatilin bitimini izleyen günden itibaren 7 gün içinde dava açma hakkınız mevcuttur.

Özet olarak,

Hukuk sisteminde davaların kanunda yazılı süreler içerisinde açılması hayati derecede önemlidir. Hak düşürücü süresi içerisinde açılmayan bir davada haklı olunsa dahi olumlu netice alınması imkansızdır. O nedenle, gerçek ve tüzel kişilerin adreslerine gelen tüm evrakları dikkatlice incelemesi, bilhassa teknik konularla karşılaştığında zarar görmemesi için bir hukukçudan destek alması elzemdir. Son yıllarda, Maliye Bakanlığı mükellefleri e tebligat vasıtasıyla bilgilendirdiğinden, mükelleflerin hak kaybına uğramaması için elektronik sistem kayıtlarını sıklıkla kontrol etmesi gerekmektedir.

Tüm okurlarımıza sağlıklı bir hafta dilerim.

YORUM EKLE