Yalan söyleyip dürüst kalamazsınız

Bazı zıt şeylerin aynı anda mümkün olmasını istiyorsanız, bilin ki zahmet etmeden rahmet yağmasını bekliyorsunuz demektir.
Tercih yapmanız gerekir.
Her seçim, kendi sonucunu şekillendirir.
Her tercih, bir şeyden vazgeçmeyi beraberinde getirir.
Bazı şeyleri aynı anda seçmeniz mümkün değildir, netlik gerekir; o yüzden doğru kararlar almak, doğru seçimler yapmak, istenen sonuçlara erişmek için önemlidir.
Mesela arkadaşınızı, dostunuzu doğru seçmeniz size daha güzel ilişkiler sağlar.
Fakat bir insanı dost belleyip, ondan acı söylemesini beklemiyorsanız; ya dostluğunuz sahtedir ya da sözleriniz…
Bir insanla arkadaşlık, dostluk kurup; onun zor zamandaki imtihanında yanında durmamak mümkün değildir; eğer durmuyorsanız sizinki arkadaşlık değildir, menfaat ilişkisidir.
İnsani ilişkilerde samimiyet ararız ama idari işlerde ehliyet ve liyakat önemlidir.
Hem işlerin düzgün gitmesini isteyip, hem de işi ehline vermemek olmaz.
Sorumluluğu liyakatsiz birine verip, sorunların çözülmesini bekleyemezsiniz.
Ya işin ehlini seçeceksiniz ve işler yolunda gidecek yahut kötü bir seçim yapacaksanız ve daha kötü olmasını sağlayacaksınız.
Hem yanlış seçim, hem doğru sonuç mümkün değildir.
Doğru ile yanlış aynı kefede olmaz.
İyilik ile kötülük aynı kareye sığmaz.
Adil ve zalim vasfı aynı kimlikte durmaz.
Bir yandan iyiliğin hüküm sürmesini isteyip, diğer yandan yanlışa yanlış dememek, yanlışı düzeltmek için mücadele etmiyorsanız, bilin ki yanlış bir seçim yapıyorsunuz.
Adaletin tesis edilmesini istiyorsanız, zulme rıza göstermek de olmaz.
Ya adalet talebinizde samimi değilsinizdir ya da zulme karşı koyacak kadar hakkaniyet ehli sayılmazsınız!
Hakkını vermediğiniz şeyin sahibi olamazsınız.
Bir yalanı yaşayıp dürüstlük iddiasında bulunamazsınız.
İnsanlara göz göre göre yalan söyleyip, bunun için haklı bir gerekçe sunamazsınız.
Kazancınız, menfaatiniz, gayeniz yahut ulaşmak istediğiniz hedefiniz,  her ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar doğru ya da haklı olursa olsun, bunlara yanlış yollardan varamazsınız.
Yaptığınız yanlışları kutsallaştırdığınız davalar adına savunamazsınız.
Her kararınız, başka bir sonuç ortaya çıkarır, o yüzden yanlış bir yola saptığınız an verdiğiniz karar, aslında sizin sahip olduğunuz doğru iddialardan ya da savunduğunuz haklı davadan vazgeçtiğiniz anlamına gelir.
Dediğim gibi, her tercih, bir şeyden vazgeçmeyi beraberinde getirir ve birbirine zıt şeylerin aynı anda seçmek mümkün değildir.
Hem yalan söyleyip hem dürüst kalamazsınız.
Hem zulmedip hem adil kalamazsınız.
Hem haksızlık edip hem haklı olamazsınız.
Kalbinizde olmayanı dilinizde dolandırmak riyakârlıktır.
Gerçekten inanmadığınız sözü çıkarlarınız için söylemek sahtekârlıktır.
Riya, çıkarcılık, sahtekârlık kısa vadede kazandırabilir ama son tahlilde hesabı elbette ağır olacaktır.
Zorbalık, baskı, şiddet yoluyla elde ettikleriniz size hoş gelebilir ama bunun bedeli elbette acı olacaktır.
Belki nefsiniz, kibriniz, belki kudretiniz yapıp ettikleriniz için size çeşitli bahaneler sunabilir ama iyi bilin ki, her şey gelip geçtikten sonra gerçeklerin ortaya çıkmasını engelleyemeyecektir.
Bugün memleketin haline bakıp üzülmemek elde değil.
Çok haklıymış gibi sunulan gerekçelerle ne yanlışlar yapılıyor.
Ne büyük lafların ardında içi kof şeyler saklanıyor.
İhtişamlı yalanlarla ne gerçekler saptırılıyor!
İbretlik gerçekten!

YORUM EKLE