65 yaş üstü ulaşım krizi

Silinmiş Makale
Silinmiş Makale

Geçtiğimiz günlerde MHP İl Başkanı Levent Bülbül yaptığı haftalık basın toplantısında şehrimizde yaşayan 65 üstü yaşlardaki hemşerilerimizin ücretsiz ulaşım haklarının bir kısım halk otobüslerinin uygulama zorlukları çıkarmaları nedeni ile mağdur edildiğini ve SBB de bu işe müdahil olmadığını beyan etti. Bu çok yerinde bir tespittir. Aynı olay Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Komisyonu’nun ilk toplantısında da konuşuldu. Sorunun çözülmesi için araştırma yapılması üzerinde mutabık kalındı.

Aslında sorunun temelinde; halk otobüsü işletmecilerinin ücretsiz seyahat eden yaşlı vatandaşlarımızın paralarını belediyeden tahsil edememe olayı yatıyor. Ücretsiz seyahat hakkı 65 yaş üstü vatandaşlarımıza belediye tarafından tanınmış bir haktır. Bu hakkın kullanılmasında aşırıya kaçan uygulamalar olabilir. Ancak konu belediye tarafından çözülmek zorundadır.

Özellikle ilçeler arası seyahatlerde halk otobüsleri aleyhinde olumsuz uygulamalar meydana gelmektedir. Bu hizmetten yararlanan yaşlı sayımız oldukça fazladır. Bu görevi sadece halk otobüslerine yıkmak adil bir uygulama olmamaktadır.

Halbuki bu hizmetten yararlanan yaşlılarımızın maliyet ücretlerini SBB’si bir şekilde halk otobüsü işletmecilerine ödeyebilir. Özellikle bu ücretler belediyenin işletmelerden tahsil ettiği ücretlere mahsup edilebilir.

Böylelikle sorun çözülmüş olur. Yaşlılara ve engellilere ücretsiz ulaşım hakkı tanımak çağdaş belediyeciliğin önemli bir sosyal olaylarından biridir. Bu konuda belediyenin duyarlı davranacağını ummak istiyorum.

Eğer çıkar kavgaları ile yaşlılarımız belediye ve halk otobüsü işletmecilerinin arasında şamar oğlanı muamelesi görecek olursa her halde şehir ayağa kalkar diye düşünüyorum. Bu hakkın istismar edilmeden kullanılmasına da azami dikkat sağlanmalıdır.

Şehrin sorunları tüm tarafların yükü paylaşarak akılcı yöntemlerle çözülmelidir. Yoksa bulunulan makamlar gelip geçicidir. Sonunda hayırla veya şerle yad edilmek işin doğasında vardır.

Bizler SBB Meclisi’ndeki MHP Grubu olarak sorunun çözülmesinde her türlü katkıyı vermeye hazırız. Yeter ki SBB yönetimi konuyu başka yerlere çekerek ipe un sermesin. Bu şehir elbette hepimizindir. Bizler her doğru işin yanında her yanlış işin karşısında olacağız. Bu bizim yapıcı muhalefet anlayışımızın bir örneğidir. Ve bizi yetiştiren bu şehre vefa borcumuzdur.

- Sakarya Yenihaber Gazetesi, Silinmiş Makale tarafından kaleme alındı
https://www.sakaryayenihaber.com/makale/6702949/silinmis-makale/65-yas-ustu-ulasim-krizi