Bugün 21 Şubat Dünya Anadil Günü!

Şerif Sarı
Şerif Sarı

Sırası değişse de tarihlerin herkes için ayrı bir önemi vardır.

Bu satırların sahibi için 21 Şubat dendiğinde, başta insanların Anadili olmak üzere, bu topraklara değer katan farklı kültürlerin giderek gözlerimizin önünde erozyona uğraması geliyor.

Ülkemizin taraf olduğu Unesco gibi Uluslararası kuruluşların bu konularda yaptıkları araştırmalara ortada.

Bu kuruluşlardan bazılarının raporlarına göre dünyada 2 haftada 1 dil yok oluyor.

Bir dilin kaybolması aynı zamanda bir halkın ve o halkın yaşattığı kültüründe süreç içerisinde, yüzyıllardır oluşan kültürel kimliklerinden uzaklaşarak yok olması anlamına gelmekte.

Ülkemizde ve ilimizde son yıllarda özellikle sivil toplum kuruluşların konuya duyarlılık göstermeleri ya da mevcut yasalardan doğan hakları iyi kullanarak dillerini ve kültürlerini yaşatma adına önemli projeler hayata geçirmekteler.

Bildiğim kadarıyla ilimiz Sakarya’da Boşnaklar, Abhazlar, Çerkesler ve Gürcüler kurmuş oldukları dernekler şemsiyesi altında dil kursları düzenlemektedirler.

Diğer derneklerimizin bu alanda yaptıkları çalışmalar var mı bilmiyorum.

Komşu illerde çocukların ana dillerini öğrenme adına bazı çalışmaların, il milli eğitim nezdinde sonuç verdiğini biliyoruz.

Sakarya’da bu yönde herhangi bir çalışmanın olduğu hakkında bir bilgiye sahip değilim.

Sakarya’da 17 dil ve 27 lehçe konuşuluyor!

2008 yılında Adapazarı Belediyesi’nin, sosyolog Ali Aktaş’a yaptırdığı bir araştırma sonucuna göre Türkçe’miz dışında Sakarya’da konuşulan ana dillerin sayısı 17 lehçelerin sayısı 27 olarak ortaya çıkmış.

Bu demek oluyor ki bugün ilimizde baskın kültürümüz olan Türk kültürü dışında, çoğunlukla sözlü aktarılıyor olsa da 44 medeniyet, kültür ve tarih az da olsa yaşıyor, yaşatılmaya çalışılıyor.

Ayrıca dünyanın farklı bölgelerinden, savaş başta olmak üzere, çeşitli gerekçe ve elde olmayan nedenlerle yurdumuza dolayısıyla ilimize gelen insanlar var.

Bu insanların konuştukları dilleri de eklersek, Sakarya gerçekten yeryüzünde istisna bir il özelliğini barındırıyor.

Bu yönüyle Sakarya ilimiz kültürlerin buluşma kavşağı ismini en çok hak eden şehrimizdir.

Sonuç olarak 21 Şubat Dünya Anadil günün adı, yeryüzünde insanlığın ortak sorunlarından olan bir konuya dikkat çekmek için konmuştur.

Bu sorunun adı bellidir.

Sorunun en basit tanımıyla adı, İnsanların geçmişte Annelerinden öğrendikleri Anadillerini çağımızın getirdiği ya da tercih edilen uygulamalar nedeniyle geleceğe aktaramama sorunudur.

İnsanların ana dillerde konuşması, farklı bir kültür ya da farklı bir anadil için tehlike arz etmez.

Bilakis bu durum bizim gibi ülkeler ve iller için artı değerdir.

Sakarya’mızda sınırlı da olsa yaşama olanağını bulduğumuz bu değerlerimizin yaşaması için daha çok çaba sarf etmeliyiz.

Belediyeler ana diller hakkında daha yönlendirici çalışmalar ortaya koymaları artık bir zorunluluk arz etmektedir.

Bir dilin kaybolması “yeryüzünü farklı yorumlayan ve gördüklerini herkesle paylaşan en yakınımızdaki bir insanın gözlerinin birdenbire, ya da süreç içerisinde kör olmasıyla” eşdeğerdir.

Hangimiz gözlerimizi kaybetmeyi aklımızdan geçiririz ya da düşünebiliriz?

“Anadilini öğrenmekten, konuşmaktan ve öğretmek ’ten utanma. .

Yalan söyleyen dilinden utan!..”

21 Şubat Dünya Anadil Gününüz Kutlu Olsun.

- Sakarya Yenihaber Gazetesi, Şerif Sarı tarafından kaleme alındı
https://www.sakaryayenihaber.com/makale/6707528/serif-sari/bugun-21-subat-dunya-anadil-gunu