Mahkeme yerine arabulucuya

Zeynep Soydan Ünlü
Zeynep Soydan Ünlü

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir "Alternatif uyuşmazlık çözümü" yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri en etkin yöntemdir.Bu, hukuki alanda kullanılan arabuluculuğun tanımı.

Ülkemizde de uzun zamandır uygulanması planlanıyordu. Artık sahnede. Daha eski yıllarda gündeme geldiğinde her üniversite mezunu için iş kapısı olarak bakıldı. Kursa giden herkes arabulucu olabilecekti. Allahtan böyle bir işe girişilmemiş de zaten karışık olan yargı sürecinin daha da karışmasının önüne geçilmiş.

Şimdi Arabulucu olmak için;Türk vatandaşı olmak, mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olmak, tam ehliyetli olmak, kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak, arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Bakanlıkça yapılan yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olmak gerekiyor.

Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinin tamamlanmasından sonra alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesiyle ilgili temel bilgileri, iletişim teknikleri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve davranış psikolojisi ile yönetmelikte gösterilecek olan diğer teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade ediyor. Arabuluculuk eğitimi kapsamında genel olarak, Sorun çözme becerileri,arabuluculuk süreci,toplantı yönetimi, müzakere teknikleri, iletişim, psikolojik gelişim sürecivar.

Bu eğitimi veren üniversitelerin kadrolarına bir baktım geçen gün. Eğitimi verecek kişilerin çoğu Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi hocalarıydı… Genellikle 10 kişilik kadrolar içerisinde bir veya iki Hukuk Fakültesi hocasıvar.

En az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip kişi acaba hiç sorun çözmedi mi, toplantı yapmadı mı, müzakere etmedi mi, iletişimde bulunmadı mı? Her zaman olduğu gibi işi zaten kişiler arası problemleri çözmek olan insanlara bir belge vermek için kurslar, paralar… Aynı sürücü ehliyeti durumunda olduğu gibi…

Şimdi ne meslek mensupları var daha iki kelime konuşamıyor diyeceksiniz, ama o kişi 30-40 yaşlarına kadar o melekeye sahip olamadıysa, kalkıp 50saatlik ders sonunda mı olacak? Buna inananız var mı? Sınav, ders koymaya ne gerek var, adam yaptığından farklı bir iş yapmayacak ki zaten…Hadi eleminasyon için bir sınav koydun, eledin, geriye kalan bu iletişim, gelişim, müzakere dersleri, iş yorgunluğu sonrası uyumaya fırsat sanırım… Bu işin bedeli olarak alınan bin beşyüz TL de biraz üniversitelerin, hocaların dönerine katkı.

- Sakarya Yenihaber Gazetesi, Zeynep Soydan Ünlü tarafından kaleme alındı
https://www.sakaryayenihaber.com/makale/6783562/zeynep-soydan-unlu/mahkeme-yerine-arabulucuya