Yeni bir sayfa

“İnsanın hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır.” (Suyuti / El-Camiu’s Sagir)

Gerçekten dünyanın oyun ve oynaştan ibaret olduğunu, ölümün ise bir gerçek olduğunu, koronavirüs hastalığımız sırasında çok daha iyi anladığımız için, yeni bir sayfa açarak, makalemize başlıyoruz. Bundan böyle şahıslardan ziyade, yaptıklarını ya takdir edeceğiz ya da ikna yoluyla uyandıracağız.

Zira dünya hayatı kısa ve gelip geçicidir. Onun için kantarın topunu adil tutmak gerekir. Fikir münakaşaları, siyasi tartışmalar insanları farkına varmadan günaha sürüklemekte, bazen de gıybet ve iftiraya sebebiyet vermektedir.

Bu meselelerde taraf tutmadan doğruları dillendirmek, tabii ki farklıdır. Ama gördüklerimiz, bu konuda bizleri tatminden uzaktır.

Asıl olan, her konuda olduğu gibi doğruyu dillendirmek ve ecir kazanmaya çalışmaktır. Yoksa makam için, maddi imkân için doğrudan sapmak dünyevileşmek olur. O zaman da her şey şirazesinden çıkar.

Malumdur ki her nefis ölümü tadacak ve yaptıklarından da hesaba çekilecektir. Gönül ister ki herkes oradaki hesabında, fiillerinden beraat ederek Cennet’e dahil olsun.

Bunu temenni etmek, kardeşlik gereğidir. Zira “Müminler ancak kardeştir” buyrulmaktadır. Biz millet olarak, elhamdülillah kardeşiz. Aramıza nifakçıları sokmaz, Allah’ın ipine sarılırsak, selamete ulaşır, ülkemizde birlik içinde yaşarız.  

Hemen belirtelim ki insan olarak önce kendimizi, sonra aile efradımızı düzeltmeye, ondan sonra doğru yapılanları alkışlamaya, yanlışlara da fren olmaya çalıştığımız zaman, her taraf gülzar olur.

İnsanların birçoğu, nefsin taşkınlığından dolayı tahripkâr davranışlarda bulunmakta ve tekebbür içindedir. Oysa Allah “Tekebbürle yürümeyin arzı delemezsiniz, arşa da ulaşamazsınız”, ayrıca “Allah tekebbür edenleri sevmez” buyurmaktadır.

Demek ki önce mütevazı olmalı, ondan sonra da bildiği hakkında ahkam kesmelidir, yoksa ukalalık olur.

Unutmamak gerekir ki en güzeli, sırat-ı müstakim olan yoldur. Bu yolda olmak, bu yolda gayret göstermek insanı müspet sonuca vardırır, aksi ise felakete sürükler.

Onun için ömrün her anını Yaradan’ın emirlerine göre tanzim etmek gerekir. Yoksa siyasi manevralar içinde yorulmak değildir. Çünkü siyaset zordur, hele Türkiye’mizde çıkmaz sokaktır. Onun için temkin esastır. Talep edenden ziyade talep edilen olmak lazımdır. Yoksa siyaset parmak kaldırıp, indirmek değildir.

Onun için herkes aklını başına devşirmeli, dünya için mahva sebep olabilecek eylemlerden uzak durmalıdır. Unutmamak gerekir ki Allah görendir, Allah bilendir, Allah duyandır. Kalın sağlıcakla.    

Rahman ve Rahim,

Kadir ve Muktedir,

Gaffar ve Settar olan Allah’a emanet olunuz.                                          

Selam doğru yola uyanlara olsun. (Taha/47). Beylerbeyi – 21.12.2020

YORUM EKLE
YORUMLAR
Sinan Ulusinan
Sinan Ulusinan - 1 ay Önce

Sayın Bakanım, çok geçmiş olsun. Yazılarınızı zevkle okuyoruz. Hoş geldiniz...