Yeryüzünü ıslah için çalışanlar

  Allahın Rahmeti ve bereketi tüm halkımızın üzerine olsun.

   Bugün sizler ile Allah insanı niye yarattı ve ne gibi bir görev verdi. Buna karşı insan ne için çalışır. Kimi insanlar var Toplumu ıslah için çalışır. Kimi insanlarda vardır ki toplumu ifsat için çalışır. ( Bugünkü Müslümanlar İslam birleşmiş milletlerini ve İslam sağlık örgütünü gibi kuruluşlarını kuramadıklarından dolayı covid 19 aşısı faydalımı zararlımı. Bu aşı yeryüzünü ifsat etmek için Siyonistlerin kötü niyetiyle çıkardığı bir ilaç mıdır, yoksa bu aşı yeryüzünü ıslah etmek isteyenlerin iyi niyetiyle çıkarılmış bir ilaç mıdır? Bunu bile muhasebesini yapamamızın sebebi yeryüzünü ıslah için çalışanlar ile yeryüzünü ifsat için çalışanların özelliklerini bilmememizden kaynaklanmaktadır.) Bugün biraz bunlardan bahsedelim. Belki bizi düşünmeye sevk eder.

Yeryüzünün Islahı İçin Çalışanlar: Islah nedir derseniz, ıslah: İnsanın düşünce ve davranışlarını yaradılış gayesine uygun hale getirmesidir. İnsanoğlu dünya imtihanında yaptığı işler bakımından ya insanlığın ıslahına sebebiyet verecek fiiller ortaya koyar, ya da yeryüzünün ifsadına sebebiyet verecek fiiller ortaya koyar. Bu fiillerini ya kendi nefsani arzularına göre gerçekleştirir. Ya da Allah in (cc) elçileri vasıtasıyla gönderdiği İslam’a göre gerçekleştirir. Üçüncü bir yol yoktur. Bu konuyu biraz açalım.

A) İslamsız Saadet Olmaz: Yüce Rabbimiz peygamberleri aracılığıyla tüm insanlığa gönderilmiş olduğu düzenin ortak adı İslam’dır. İslam nizamı olmadan insanlığın saadete kavuşması mümkün değildir. Akli bakımdan; İslam’ın dışında bir kurtuluş yolu olsaydı, Yüce Rabbimiz (cc) peygamberlerini göndermez ve kitaplarını Cebrail (as) vasıtasıyla insanlığa indirmezdi. Nakli Bakımdan; İslam Nizamının dışında kurtuluş aramak boşunadır. Bu bakımdan yüce Rabbimiz Kur’an-ı kerimde şöyle buyurmaktadır: ’Kim İslam’dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden böyle bir din asla kabul edilmeyecek ve ahirette ziyan edenlerden olacaktır.’’ İslam dini herhangi bir beşeri ideolojiye ( Kapitalizm, Irkçılık, Liberalizm vs.) eklenemez karıştırılamaz. İslam Düşüncesinin Dört Temel Esası vardır.

1.Dünya hayatı geçicidir. Bir imtihan yerinden ibarettir. Allah (cc) bizi görüyor ve ahirette hesap vardır.

2. İslam Dini Haktır, mükemmeldir. Ona bir şey eklenemez. Ondan da bir şey çıkarılamaz. Kim ki İslam’da olmayan bir şeyi ifrata giderek iyisini yapacağım zannıyla İslam’a eklerse İslam oradan çıkar gider. Her kim ki İslam’da olan bir hükmü tefrite giderek ondan çıkarırsa İslam oradan çıkar gider.

3. İslam Dini bir Bütündür. Yarısı veya bir kısmı tamamı değildir. İslam’da Müslüman her alana müdahil olmak zorundadır. Ben o şeyh efendiye bağlı oldum diye diğer dünyevi işler ile ilgilenmiyorum diyemez. Ya da ben hacca gittim tövbe ettim dünya işlerini bıraktım diyemez. Müslüman her gördüğü kötülüğü engelleyip yerine iyilikleri hâkim kılmak zorundadır.

4.Cihat Farzdır. Eda edilmesi gereken en büyük ibadettir. İslam Nizamının emrettiği bütün hükümleri fert, cemaat ve düzen bazında uygulamaya koyan ve zeminini oluşturan ibadete, cihat, ibadeti denir. Bu konu hakkında birçok ayet vardır.

B) Şuurlu Müslüman Olmalıyız: Şuur, Müslümanın düşünerek yaptığı ve gayret ederek ortaya koyduğu işin kime fayda, kime zarar verdiğini idrak edebilmesidir. Şuurlu bir Müslüman olmak büyük bir nimettir. Şuurlu bir Müslüman bir olay ile karşılaştığı zaman şu analizleri yapabilmelidir.1. Söylenen sözden ziyade gerçekleşen olay kimin lehine kimin aleyhinedir. 2. İslam dininin emirlerine uygun mudur değil midir? 3. Müslümanların lehine midir yoksa aleyhinemidir.4. Ülkemizin ve milletimizin lehine midir aleyhine midir? Bu analizleri yapabilen bir Müslümanın yanlış bir yola yönlendirilmesi mümkün değildir.

C) Cihat Etmeliyiz. İslam’ın özü ve ruhu cihattır. Cihat ’sız bir din İslam değildir. İslam ahkâmının uygulanması ve yürürlükte kalması ancak cihat farzının fert, cemaat ve düzen bazında edasıyla mümkündür. Çünkü Cihat farzı cihat dışındaki bütün ibadetlerin yapılır zeminini oluşturması bakımından İslam’ın zirvesidir. Ve tüm Müslümanlara farzdır. Cihat ibadeti Kuran da en çok emredilen bir ibadet şeklidir.

Bu özellikler yeryüzünü ıslah için çalışanların özellikleri ve bilinmesi gerekenlerdir.

NOT: Bugünkü yazımızda yeryüzünü ıslah için çalışanların özelliklerinden bahsettik. İnşallah haftaya da yeryüzünü ifsat edenlerin özelliklerinden ve yöntemlerinden bahsedeceğiz. Yazmak bizden tesiri ise Allah tandır. Allaha emanet olun. Selam ve dua ile.

YORUM EKLE